Bliver forslaget vedtaget som forventet vil den årlige beløbsgrænse blive hævet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det samlede beløb der kan indbetales fordobles også fra 36.000 kr. til 72.000 kr.

Vi opdaterer vores information, når loven formelt er vedtaget.