Lov om hvidvask

Hvidvask

Kend-din-kunde-princippet

Nordfyns Bank er som alle andre pengeinstitutter i Danmark underlagt hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at bidrage til bekæmpelsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Loven stiller krav om, at vi skal kende vores kunder. Dette er grunden til, at du som kunde i Nordfyns Bank skal indlevere legitimation samt angive formål og forventet forretningsomfang. Ligeledes kan du opleve, at vi spørger ind til transaktioner på din konto. Dette gælder uanset om du er privat- eller erhvervskunde.

Banken er efter hvidvaskloven forpligtet til:

 • at fastslå kunders identitet
 • at indhente oplysninger om kunders formål med kundeforholdet
 • at have kendskab til kundens forventede forretningsomfang
 • at være opmærksomme på atypiske transaktioner
 • at identificere mistænkelige transaktioner, og
 • at informere rette myndighed, hvis en mistanke vedr. en transaktion ikke kan afkræftes.

Formål og omfang

Da vi i Nordfyns Bank løbende skal indhente og opdatere vores kunders oplysninger om formålet med og omfanget af kundeforholdet i Nordfyns Bank, har vi fået udviklet en digital og sikker løsning, hvor det er muligt at sende oplysningerne direkte til os via vores hjemmeside:

Vær opmærksom på at login kræver NemID.

Legitimation  

Vi skal sikre os, at vi kender identiteten på vores kunder. Som privatkunde skal du identificeres i banken ved at give Nordfyns Bank kopi af gyldig billedlegitimation med navn og identifikationsnummer som fx CPR-nummer,  og dokumentation for adresse.

Som hovedregel skal du fremvise:

 • Sundhedskort og kørekort/pas

Hvis du hverken har pas eller kørekort, kan følgende være et alternativ.  Der skal vises mindst to af nedenstående danske legitimationsdokumenter, hvis der ikke fremskaffes gyldig billedlegitimation:

 • Dåbs- eller navneattest
 • Seneste forskudsopgørelse eller årsopgørelse fra SKAT
 • Paskvittering
 • Værgebeskikkelse
 • Dokument fra offentlig myndighed, fx folkepensionsmeddelelse
 • Asylkort/opholdstilladelse

Børn, som endnu ikke har pas, kan i stedet fremvise dåbsattest eller navneattest.

Vi henviser i øvrigt til Finans Danmarks folder, som du kan læse her: Brochure fra Finans Danmark