Bestyrelsen i Nordfyns Bank

Bestyrelsen i Nordfyns Bank består af 8 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af repræsentantskabet. 3 medlemmer vælges af medarbejderne for 4 år ad gangen.

Per
Maegaard

Formand
Guldsmed

Bestyrelsesmedlem
siden 2007
Linjeskift

Jens Erik Steenfeldt

Næstformand
Cand.jur., advokat
Bestyrelsesmedlem
siden 2013
Linjeskift

Henning
Jensen

Formand for bankens revisionsudvalg
Statsaut. Revisor

Bestyrelsesmedlem
siden 2018

Per
Poulsen

Teknisk direktør
Bestyrelsesmedlem
siden 2018

Lars
Rasmussen

Direktør
Bestyrelsesmedlem
siden 2008
linjeskift

Steffen Nicolaisen

Investeringschef
Medarbejdervalgt
i 2012
linjeskift

Hans Jørgen Hellesø

Pensions- og forsikringschef
Medarbejdervalgt
i 2015

Flemming Tholsgaard

Personale- og adm.chef
Medarbejdervalgt
i 2012
linjeskift

Bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse det forgangne år:

Antal møder i 2018:
14 møder

Per Maegaard:
Deltog i 14 møder

Jens Erik Steenfeldt:
Deltog i 11 møder

Lars Rasmussen:
Deltog i 14 møder

Per Poulsen:
Deltog i 11 møder

Henning Jensen:
Deltog i 14 møder

Steffen Nicolaisen:
Deltog i 14 møder

Flemming Tholsgaard:
Deltog i 12 møder

Hans Jørgen Hellesø:
Deltog i 13 møder

(jfr. Corporate Governance)