Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse den 20. marts 2019. Læs referat HER

Bemærk:
Ved generalforsamlingen vil der ikke være mad, underholdning m.v. Det vil alene være tilfældet ved Aktionærmøderne

Dagsordenens punkt 3
Bestyrelsen indstiller jfr. åÅrsrapporten at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2018.

Dagsordenens punkt 4
På valg er:
1. Morten Andersen
2. Leif Blåsvær
3. Claus Dahlmann
4. Helle Fugl
5. Annika Nydal
6. Lars Rasmussen
7. Annette Allesø Sørensen

Alle 7 nuværende medlemmer modtager genvalg, og bestyrelsen indstiller til genvalg.
Forud for generalforsamlingen er der indkommet følgende kandidatforslag:
– Christel Kniep

Dagsordenens punkt 5
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsens indstilling fremgår HER


Dagsordenens punkt 6
6A:
Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10% af bankens aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil 1. april 2020.

Der er ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer-

Læs Revisionsudvalgets indstilling HER

Afgiv stemme / fuldmagt

Generalforsamlingen er afviklet.

Bestilling af adgangskort

Fristen for at bestille adgangskort er overskredet.