Daglig erhvervsøkonomi

Information – 10. september 2018

Vi har konstateret og rettet en opsætningsfejl i Netbank Erhverv i samarbejde med vores it-leverandør, Bankdata. Fejlen har potentielt medført, at der i nogle særlige tilfælde kan være risiko for brud på Databeskyttelsesforordningen, og sagen er derfor i henhold til gældende regler indberettet til Datatilsynet.

Fejlen berører udelukkende kunder, der har tilføjet en privatkonto til virksomhedens Netbank Erhverv aftale. Som følge af fejlen har brugere af virksomhedens Netbank Erhverv i særlige tilfælde kunnet se betalingsoplysninger vedrørende den tilknyttede privatkonto, uden at vedkommende har haft formel fuldmagt hertil. Du er kun berørt af dette, hvis du aktivt har brugt virksomhedens Netbank Erhverv til at oprette betalinger på din private konto. Typisk vil de oplysninger, som de tilknyttede brugere af Netbank Erhverv har kunnet se i systemet, være begrænset til navnet på modtageren af
betalingen, beløbets størrelse samt en dato. Det har ikke været muligt for nogen at disponere over konti uden fuldmagt.

Meget få kunder har været berørt af fejlen, og disse har vi informeret direkte.

Kontakt Hotline, hvis du har problemer
Der kan være sket ændringer i din virksomheds Netbank Erhverv, som følge af at vi har rettet fejlen. Det gælder også brugere, som ikke har været berørt af fejlen. Hvis du oplever problemer med Netbank Erhverv, er du meget velkommen til at kontakte
Hotline på 59489360.

Har du spørgsmål til ovenstående generelt, er du velkommen til at rette henvendelse på mic@nordfynsbank.dk

Venlig hilsen
Michael Kjærgaard
Udviklingschef

Nordfyns Bank kan hjælpe dig og din virksomhed med rigtig mange ting i forhold til den daglige økonomi i virksomheden.

Vi finansierer dine anlægsinvesteringer og den daglige drift. Derudover tilbyder vi også fordelagtig leasingfinansiering gennem vores eget selskab, Nordfyns Finans.

Det hele kan du styre via vores avancerede Netbank til erhverv, og er du meget på farten, kan du supplere med en mobilløsning af Netbanken.

Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed med nærvær, engagement og kompetence.